Thomas Betong planerar att bland in vulkansten i betong

Ingemar Löfgren. Foto: Thomas Betong

Karlstadsbaserade Thomas Betong planerar att blanda in malen vulkansten (pimpsten) som bindemedel i sin betong. Tanken är att ersätta delar av cementen och på så sätt skapa klimatförbättrad betong.

–Vi har arbetat på detta i över ett år nu och har kommit fram till väldigt bra resultat.

Det som nu återstår är att implementera denna typ av bindemedel, s.k naturliga puzzolaner av vulkansten, i den svenska betongstandarden, precis som man gjort i Storbritannien och Nordamerika, säger Ingemar Löfgren, FoU-chef på C-lab (Thomas Concrete Group), i ett pressmeddelande.

 Bergarten pimpsten som bildas när lava snabbt kyls ned och härdar vid explosiva vulkanutbrott. Thomas Betong skriver att tack vare sin höga vattenhållande förmåga och giftfria natur (t.ex. är den fri från tungmetaller), används pimpsten redan inom andra områden.

Tidigare har mest slaggprodukter från stål- och järnindustrin samt stenkolsflygaska använts som ersättning till cement som bindemedel i betong.