Electrolux varnar för miljardsmäll

Henrik Montgomery/TT: Electrolux, tillverkare av vitvaror och hushållsapparater, har släppt delårssiffror. Arkivbild.

På börsen är det tummen ned för rapporten. Aktien sjunker med 1,2 procent – trots att bolagets styrelse kryddat rapporten med ett beslut om återköp av aktier för 2,8 miljarder kronor.

"Avsikten är att fortsätta genomföra återköp över tid, vilket kommer att ytterligare förbättra avkastning per aktie, och att fortsatt nedsätta Electrolux aktiekapital genom efterföljande indragningar av aktier", skriver styrelseordförande Staffan Bohman i ett pressmeddelande.

Vinsten föll mer än väntat

I delårsrapporten för tredje kvartalet i år redovisar Electrolux en vinst före skatt på 1 513 miljoner kronor. Det kan jämföras med vinsten på 3 056 miljoner kronor motsvarande period i fjol.

Vinsten föll därmed något mer än väntat. Analytiker hade i genomsnitt räknat med en vinst före skatt på 1 590 miljoner kronor, enligt marknadsdataföretaget Refinitivs sammanställning.

Omsättningen sjönk till 30,9 miljarder kronor, jämfört med 32 miljarder kronor ett år tidigare. Snittprognosen bland analytiker låg på 30,3 miljarder.

"Begränsningar i leveranskedjan, främst vad gäller tillgången på elektroniska komponenter påverkade produktionsutfallet negativt, som vi förväntade oss", skriver Jonas Samuelson.

Han tillägger att Electrolux räknar med att påverkan på produktionen av problemen uppgick till 10 procent under kvartalet.

"Vi bibehåller våra regionala marknadsutsikter för helåret 2021, även om leveransförhållandena fortfarande är volatila. Vi förväntar oss att den begränsade tillgången på vissa produktkategorier kommer att fortsätta under hela året, med regionala avvikelser, då den underliggande konsumentefterfrågan normaliseras över nivåerna före pandemin", skriver Samuelson.

Fjärde kvartalet tuffare

Han tillägger att det fjärde kvartalet ser tuffare ut än det tredje, när det gäller komponentbrist och leveransproblem och i rapporten flaggar Eletctrolux nu för att externa faktorer i år kommer att kosta bolaget 4,5 miljarder kronor – vilket kan jämföras med en tidigare prognos på 3,0–3,5 miljarder.

Förutom komponentbrist och högre logistikkostnader handlar de externa faktorerna Electrolux just nu brottas med om dyrare råvaror och negativa valutaeffekter för bolaget.

För att möta de högre kostnaderna har Electrolux redan genomfört prishöjningar.

"Vi är också i färd med att tillkännage ytterligare prishöjningar på våra huvudmarknader eftersom vi är fast beslutna att kompensera för den accelererande kostnadsmotvinden även under 2022", skriver Electrolux.