Kraftiga prisökningar på natriumhydroxid i Europa

Foto: Wikimedia Commons

Flera tillverkare av natriumhydroxid, en insatsvara i sulfatmassaprocessen, tror på prishöjningar under tredje kvartalet. Det rapporterar branschsajten Euwid.

Efterfrågan i Europa är hög och tillgången tajt. Detta i kombination med de nuvarande energiförsörjningsproblemen, som inte bara påverkar kostnaderna utan även leverans- och produktionssäkerhet, driver upp priserna. Tillverkare av natriumhydroxid har redan aviserat prishöjningar på 180 euro per ton.

Flertalet köpare av natriumhydroxid som Euwid talat med har dock inte upplevt några leveransproblem, men säger att de blivit informerade av sina leverantörer om flaskhalsar i leveranskedjorna, vilka främst sägs bero på oplanerade eller förlängda stopp I produktionen.