Planerna för virkesförsörjningen till bioproduktfabriken i Kemi tar form

Foto: Mika Ankkuri

Metsä Group kommer att grunda ett nytt virkesanskaffningsdistrikt i Kajana i norra Finland från och med den 1 januari 2023. Grundandet av ett nytt anskaffningsdistrikt är ett led i förberedelserna för ordnandet av virkesförsörjningen till Metsä Groups bioproduktfabrik i Kemi, enligt Metsä Group.

Den bioproduktfabrik som byggs i Kemi ska enligt planen starta under årets tredje kvartal 2023. Bioproduktfabriken använder årligen 4,5 miljoner kubikmeter mera virke än den nuvarande massafabriken, det vill säga sammanlagt 7,6 miljoner kubikmeter barr- och lövträdsmassaved.

– Vår virkesanskaffning i Finland ökar betydligt och det påverkar organiseringen av både inköp och virkesdrivning och transporter, säger Metsäliitto Osuuskuntas affärsverksamhetsdirektör Juha Mäntylä. Den ökande virkesanskaffningen kommer enligt företaget att leda till en betydande ökning av skogsägarnas rotintäkter för virke och inkomster för Metsä Groups avtalsentreprenörer.

Metsä Groups virkesanskaffning i Finland är organiserad i 14 anskaffningsdistrikt. Grundandet av anskaffningsdistriktet i Kajana höjer antalet till femton.

– Det nya virkesanskaffningsdistriktet omfattar landskapen Kajanaland och Koillismaa. Områden från de nuvarande anskaffningsdistrikten i Uleåborg, Kemi och Joensuu kommer att överföras till det nya distriktet, säger direktör Juha Jumppanen som ansvarar för virkesanskaffning och skogstjänster i Finland.

Tyngdpunkten för virkesanskaffningen till bioproduktfabriken i Kemi finns i Lappland, Norra Österbotten och Kajanaland.