Världens största koldioxidinfångare invigd

Bild: Climeworks

Världens största fabrik för koldioxidinfångning har nyligen öppnat på Island. Orca kallas anläggningen och det är det schweiziska företaget Climeworks som byggt den. Målet är att fånga in 4000 ton koldioxid per år.

Anläggningen drivs av geotermisk energi som finns i överflöd på Island.

Climeworks menar att de satt en milstolpe genom att utveckla tekniken i industriell skala för första gången. Om den visar sig framgångsrik kan den ge upphov en helt ny industrigren, som bidrar till att minska koldioxidutsläppen i världen, är förhoppningen.

Teknikens effektivitet är dock fortfarande i högsta grad omtvistad.

Maskinen som suger koldioxid ur atmosfären fungerar som en stor dammsugare med ett filter och en ugn. När koldioxiden samlats in förbränns den, vilket gör gasen mer koncentrerad. Den koncentrerade gasen späds sedan ut med vatten och sprutas ner i berggrunden där den förstenas.

Franska L’Usine Nouvelle skriver att fabriken inte liknar någon annan industrianläggning. Mest påminner den om en ljudanläggning på en musikfestival.