Kolkraften räddade Storbritannien när vindkraften låg nere – till skyhög kostnad

Koleldat kraftverk i Storbritannien. Foto: Malta GC/WIkimedia Commons

Nyligen fick Storbritanniens motsvarighet till Svenska Kraftnät, National Grid, lägga ut över 20 miljoner pund för att ”balansera” upp elsystemet och undvika strömavbrott under en enda dag. Orsaken: hela vindkraftsflottan i Storbritannien låg nere.

Följden blev att gas- och koleldade generatorer fick köra igång – och bara uppstartskostnaden blev  4000 pund per megawattimme.

Enligt analysföretaget Global Warming Policy Forum (GWPF) har balanseringskostnaderna för att undvika strömavbrott i Storbritannien ökat dramatiskt i år och förväntas uppgå till 1-2 miljarder pund, en extra kostnad som till slut hamnar på elräkningarna för konsumenterna.

GWPF skriver att Storbritanniens bräckliga elsystem är en skam för landet och utgör ett varnande exempel för resten av världen. Särskilt då landet snart ska stå värd för COP26 och lanserar sig under sloganen ”Powering Past Coal” samtidigt som regeringen går ut med att landet har noll nettoutsläpp, vilket då framstår som en ren lögn.

Detta borde inte komma som en överraskning för någon, framhåller GWPF och skriver: ”Kraftsystemingenjörer och andra analytiker har i decennier vetat att vind- och solenergi skulle göra det brittiska elnätet alltmer ömtåligt och extremt kostsamt. Men deras varningar ignorerades”.