Finska staten storsäljer SSAB-aktier

Foto: SSAB

Finska staten vill halvera sitt innehav i SSAB och säljer genom sitt ägarbolag 65 miljoner B-aktier i SSAB, motsvarande 6,3 procent av den totala aktiestocken i ståljätten. Det rapporterar Dagens Industri.

Solidium har dragit ner sitt innehav i SSAB successivt under de senaste åren, med start i början av 2018. Samtidigt har LKAB ökat sitt inflytande i SSAB. I början av förra året hade LKAB fördubblat sitt innehav i SSAB till 10,5 procent av kapital och röster.

Efter Solidiums försäljning kommer LKAB att vara SSAB:s största ägare baserat på aktiekapitalet, enligt DI.