Nokia omstrukturerar verksamheten

I Nokias omstrukturering ingår bland annat investeringar i forskning och utveckling av 5G. Foto: Nokia

Nokia gör omfattande omstruktureringar i bolaget, vilket betyder att upp till 10 000 kan bli avskedade.

Teknologijätten Nokia meddelar om nedskärningar efter dåligt resultat under 2020. Bolaget vill spara 600 miljoner euro de kommande två åren.

Enligt bolaget leder besparingarna inte till att de anställda i Finland blir färre. Nokias 5G-satsning kräver fler anställda och det betyder enligt bolaget att den totala personalstyrkan i Finland växer.

Besparingarna betyder att upp till 10 000 av bolagets 90 000 anställda världen över kan förlora sina jobb.

Bolaget har som mål att före slutet av 2023 ha en personal som består av 80 000 till 85 000 anställda.

– Vi fattar inte beslut med lätthet som kan påverka våra anställda. Att säkerställa rätt kompetens och kapacitet är ett nödvändigt steg för att uppnå långsiktigt hållbara resultat. Det är viktigt för mig att våra anställda får det stöd de behöver i den här processen, säger Nokias vd Pekka Lundmark i ett pressmeddelande.

Kimmo Stenvall som är analytiker på finländska OP- banken säger till nyhetssajten Svenska Yle att beslutet var väntat.

- Vi kunde nog vänta oss ett omfattande beslut, men summan på 600 miljoner var aningen överraskande.

 Exakt hur många som får gå är oklart och den slutliga siffran är beroende av marknadsutvecklingen under de kommande två åren.

Besparingarna görs enligt bolaget på lång sikt. 50 procent av Nokias kommande besparingar görs under 2021, 15 procent under 2022 och 35 procent under 2023.