SCA stänger den sista tryckpappersmaskinen på Ortvikens bruk

Ortvikens pappersbruk. Foto: Simon Matthis

Torsdagen den 25 februari, klockan 07.07, stängde SCA pappersmaskinen LWC4 på Ortvikens pappersbruk. Därmed är SCA:s samlade tillverkning av tryckpapper avslutad för gott, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Tryckpappersproduktionen på Ortviken inleddes 1958 med produktion av tidningspapper. Ortviken har därefter växt som producent av först tidningspapper och därpå bestruket tryckpapper för tidskrifter och reklamtryck.

Som mest producerade Ortviken ungefär 800 000 ton per år och var, enligt SCA, därmed en av världens största anläggningar för tryckpapperstillverkning.

Nu sker också stora investeringen i Ortviken i produktion av kemiskt förbehandlad termomekanisk massa, CTMP. Samtidigt bygger företaget Renewcell där en anläggning för återvinning av textilfiber.