Danfoss förbereder historisk miljardhandel

Danfoss fabrik i Nordborg, Danmark. Foto: Danfoss

Danfoss etablerar en separat affärsenhet och förbereder sig för en snabb försäljning av affärsenheten. “Det är ett nödvändigt steg" för att slutföra förvärvet av den hydrauliska verksamheten Eaton Hydraulics.

 Förra året köpte Danfoss den amerikansk-irländska Eaton Hydraulics till ett totalt pris på nästan 23 miljarder kronor. Detta innebar att Danfoss personal växte med 11 000 personer.

 Danfoss Power Solutions etablerar en ny affärsdel som heter 'White Drive Motors and Steering' och förbereder en avyttring av affärssegmentet.

 Analytikerna ser detta som ett "nödvändigt steg" för att slutföra förvärvet av den hydrauliska verksamheten Eaton Hydraulics, som företaget köpte förra året för nästan 23 miljarder danska kronor.

 - Detta är ett nödvändigt steg för att säkerställa rättvis konkurrens på marknaden och därmed också en förutsättning för att erhålla de myndighetsgodkännanden som är nödvändiga för att kunna slutföra transaktionen och ta över från Eaton Hydraulics", skriver Danfoss om manövreringen i ett pressmeddelande.

 Ny affärsenhet

Den nya affärsenheten "White Drive Motors and Steering" kommer att etableras i februari 2021 och kommer att inkludera produktion och produkter på tre Danfoss-platser, som ligger i Hopkinsville, Kentucky, USA, i Wroclaw, Polen och i Parchim, Tyskland.

 Efter genomförandet av förvärvet av Eaton Hydraulics kommer det också att innehålla tre produktlinjer från Eaton Hydraulics, som med viss utrustning kommer att flyttas från Eatons fabrik i Searcy, Arkansas, USA.

 Avyttringen av "White Drive Motors and Steering" kommer att omfatta cirka 800 anställda, heter det.

 - Vi kommer att göra allt vi kan för att hitta en god ägare till den nya affärsenheten, och vi kommer att arbeta nära den nya ägaren för att säkerställa en smidig övergång för de drabbade medarbetarna, kunderna och distributörerna, säger Eric Alström, chef för Danfoss Power Lösningar, i tillkännagivandet.