Danfoss uppvisar högsta tillväxten på 6 år

Danfoss anläggning i Kina. Danfoss är ett ledande företag inom fjärrvärme och kyla. Foto: Danfoss

Intäkterna i Danfoss ökade med 10 procent till 43,3 miljarder danska kronor under 2017 med anledning av nya marknadsandelar och förvärv.

Både omsättning och nettointäkt ökade vid industrijätten Danfoss under 2017.

VD:n Kim Fausing är nöjd med "denna extraordinär höga tillväxt", som har upptecknats i synnerhet i Förenta staterna och Kina.

Intäkterna i Danfoss ökade med 10 procent till 43,3 miljarder danska kronor, medan resultatet efter skatt ökade med 13 procent till 3,3 miljarder kronor. Det här är den högsta tillväxten i sex år, vilket beror på höga försäljningtal. Så säger Danfoss.

_ Vi har haft utomordentligt hög tillväxt under året, och vi levererar en stark baslinje, sa Kim Fausing i ett pressmeddelande.

Samtidigt har Danfoss, enligt Fausing, satsat kraftigt på tillväxtinitiativ och digitalisering och genomfört flera viktiga teknikförvärv som hjälper till att behålla företagets position som teknologisk ledare och därmed skapa största möjliga värde för Danfoss kunder.

I Förenta staterna, som är Danfoss största marknad, investerar företaget i infrastruktur med ökande intäkter som resultat. I Kina har företaget ökat sitt engagemang i uppbyggnaden av miljövänlig teknologi med anledning av landets omfattande problem med luftföroreningar.

Källa: Danfoss