Elbilar skapar stora konsekvenser för Sveriges bilindustri

Det ökande genomslaget för elbilar kommer ha stor påverkan på värdekedjan för bilproduktion i Sverige. Arkivbild

En ny rapport från BCG visar att förändringar i den globala fordonsindustrin kommer ha stora konsekvenser för Sveriges bilindustri.

– Vi har ett flertal mycket stora motorfabriker i Sverige som gradvis kommer att påverkas mycket, säger Mikael Ternhult, Partner och Managing Director på BCG Stockholm och expert på bilindustrin.

Förändringen kommer ha stora konsekvenser för Sveriges bilindustri, som till stor del byggts upp runt den traditionella förbränningsmotorn.

– Det ökande genomslaget för elbilar kommer ha stor påverkan på värdekedjan för bilproduktion i Sverige, säger Mikael Ternhult, Partner och Managing Director på BCG Stockholm och expert på bilindustrin.

Totalt bedömer BCG inte att mängden arbetstimmar i tillverkning och montering minskar om man jämför elbilar med bilar med förbränningsmotor. Men tillverkningsprocesserna skiljer sig åt, och det kommer ha stor påverkan på arbetsinnehåll och efterfrågad kompetens hos både tillverkare och underleverantörer.

Även om hastigheten i omställningen fortfarande är oklar är det viktigt att proaktivt fundera kring hur man bäst kan stödja branschen i förändringen, givet Sveriges stora fordonssektor och många underleverantörer. Både i termer av vad som skall produceras, vilka kompetenser som krävs för att producera det, möjligheten att öka automatiseringsgraden samt balansen mellan tillverkare och underleverantör.

– Vi har ett flertal mycket stora motorfabriker i Sverige som gradvis kommer att påverkas mycket av den här förändringen. Positivt är att Northvolt håller på att bygga upp kapacitet i batteriproduktion som är en mycket viktig komponent i framtidens bilar, säger Mikael Ternhult.