SSAB lanserar nya miljövarudeklarationer

Bild: SSAB

SSAB har tagit fram nya miljövarudklararationer för alla sina produkter grupperade i ett tiotal deklarationer. Det är externt verifierad information om klimat- eller miljöavtryck. I deklarationerna redovisas värden från råvaruproduktion till att produkterna lämnar SSAB. Det innebär att även leverantörernas utsläpp vägs in och all energi som har använts i framställningen av produkten.

– Vi redovisar alla utsläpp fram till att produkten är färdig att levereras. På så sätt blir det enkelt för våra kunder att själv bygga vidare med deras värden och få ett totalt utsläppsvärde för just sin produkt, säger Jonas Larsson, miljöchef på SSAB.

SSAB skriver att man jobbat med så kallade EPD:er under många år, men den senaste tiden har efterfrågan bland kunderna blivit allt större.

EPD står för Environmental Product Declaration (EPD) och är ett oberoende verifierat dokument som ger transparent och jämförbar information om produkters miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv. I EPD:erna redovisas värden från hela produktens livscykel. Det innebär att även underleverantörernas utsläpp vägs in och all energi som har använts i framställningen av produkten.