Alfa Laval tar offshore-order

Tar order värd cirka 275 miljoner kronor. Foto: Alfa Laval Marine

Alfa Laval har tagit tre order för leverans av Framo pumpsystem till tre FPSO, Floating Production, Storage and Offloading, fartyg som kommer att byggas i Kina. Dessa order har ett samlat värde av cirka 275 miljoner kronor och är bokade inom affärsenheten Pumping Systems i Marindivisionen. Leveranser beräknas ske under 2021.

Dessa order omfattar pumpsystem som kommer att användas för råolja, spillvatten, slopolja och barlastvattenhantering.

– Det gläder mig att kunna meddela dessa stora order på våra Framo pumpsystem. De bekräftar våra systems pålitlighet och förmåga att tillhandahålla säker drift och optimal prestanda, säger Sameer Kalra, chef för Marindivisionen.