Alfa Laval tar offshoreorder i Brasilien

Ordrarna värda cirka 155 miljoner kronor. Foto: Framo

Alfa Laval har tagit två order för leverans av Framo pumpsystem till två FPSO, Floating Production, Storage and Offloading, fartyg som kommer att vara i drift utanför Brasiliens kust.

Dessa order har ett samlat värde av cirka155 miljoner kronor och är bokade inom affärsenheten Pumping Systems i Marindivisionen. Leveranser beräknas ske under 2021. Ordrarna omfattar pumpsystem som kommer att användas för brandsläckning och havsvattenhantering.

– Det gläder mig att kunna meddela dessa två stora order på våra Framo pumpsystem. Systemen, som är pålitliga och hållbara, används inom flera områden, där de möjliggör säker drift och optimal prestanda, säger Sameer Kalra, chef för Marindivisionen.