Zenergy tillsätter ny vd

Zenergy procucerar bland annat de modulära byggelementen ZIP. Foto: Zenergy

Styrelsen i Zenergy har utsett Urban Stenevi till ny vd för Zenergy och dess dotterbolag. Johan Olofsson lämnar därmed uppdraget som vd och kommer fortsatt vara anställd i Zenergy med fokus på affärsutveckling. Styrelsen har enhälligt utsett Urban Stenevi till ny vd för Zenergy. Johan Olofsson kommer fortsatt vara anställd i Zenergy och fokusera på affärsutveckling

– Zenergy har haft en krokig resa historiskt, men under sista året har mycket hänt och saker och ting börjar falla på plats. Johan Olofsson har gjort ett bra jobb med att ta Zenergy ur rekonstruktion och har varit en drivande kraft till de kontrakterade projekten som vi nu har i orderböckerna. Styrelsen och Johan Olofsson har haft en ömsesidig dialog om att Zenergy behöver en annan vd-profil för att ta Zenergy till nästa nivå, säger Johan Lind, styrelseordförande i Zenergy.

Urban Stenevi har tidigare varit vd i ett antal bolag och har i rollen som VD drivit och utvecklat dessa företag till marknadsledande positioner på den svenska marknaden. Hans blick för såväl detaljer som för helhet och fokus på både daglig drift och strategi, har betytt väldigt mycket för den framgång han skapat. Urbans utgångspunkt är att bygga kundvärde för att långsiktigt bygga värden för såväl ägare som anställda.

 Med de unika ZIP-elementen som bas finns en stor potential att utveckla Zenergy till ett av de mest framgångsrika företagen inom sitt segment. Det är viktigt att vi fokuserar på affären och bygger vidare på det strukturarbete som gjorts sista tiden och tar tillvara på den interna kompetensen. Det är väldigt stimulerande att få vara del av det fortsatta arbetet och tillsammans med personalen bygga Zenergy starkt och lönsamt,  säger Urban Stenevi, tillträdande vd för Zenergy.

– Arbetet som vd i Zenergy har varit mycket intensivt under de senaste åren. Allt från att ta Zenergy genom rekonstruktionen och att avsluta den med nya huvudägare med tre simultana fulltecknade emissioner. Vidare har Zenergys fasta kostnader i stort sett halverats och verksamheten har strömlinjeformats mot kärnvärdet i konceptet, med förnyade leverantörsflöden och avslutande av ej lönsamma avtal. Under ett års tid har vi koordinerat in tecknande av nya avtal om cirka 124 miljoner kronor avseende den modulära produktionen plus ZIP-Elementsavtalet med Pansanté om minimum ca 200 miljoner kronor som en hållbar grund att stå på i nästa utvecklingssteg, säger Johan Olofsson, avgående vd för Zenergy.