Saab avyttrar nederlänska QPS

Sbba signerade och TSS signerar köpeavtal. Foto: QPS

Saab offentliggör idag att man har avyttrat QPS, Quality Positioning Services, tillverkare av hydrografiska mjukvarulösningar inom den maritima industrin med huvudkontor i Nederländerna. Beslutet ligger i linje med Saabs strategi att optimera sin produktportfölj och fokusera på företagets fem kärnområden.

Sbba signerade och TSS, Total Specific Solutions, ett köpeavtal där TSS förvärvar alla utestående aktier i QPS från Saab. QPS har 75 anställda och har sitt huvudkontor i Zeist, Nederländerna, med två dotterbolag i Kanada respektive USA.  Saab fortsätter att leverera i enighet med strategin att optimera sin produktportfölj med ett tydligt fokus på fem kärnområden; Aeronautics, Sensors, Command & Control, Advanced Weapon Systems och Underwater Systems.

– QPS är en nyckelleverantör på en nischad marknad och TSS kommer att möjliggöra ytterligare framtida utveckling för den här verksamheten.  Förändringen är i linje med Saabs strategi att tillhandahålla en mer fokuserad produktportfölj där vi kan fortsätta utveckla tekniskt avancerade produkter och tjänster för våra nuvarande och framtida kunder, säger Jessica Öberg Chef Affärsområde Industrial Products and Services.