Årets generalagenstundersökning genomförd

Isuzu och Mercedes LB kniper förstaplatserna. Foto: MRF

Under dagen genomförde MRF ett webbevent istället för det normala event som brukar vara presentationen av enkätbetygen som MRF:s medlemmar gett när de utvärderat sina Generalagenter. För 25:e gången har återförsäljarna fått säga sitt och rankat dem från fantastisk till - dålig.

På personbilssidan toppas enkäten av Isuzu. I fjol var det Mazda som stod överst på pallen. I år är det Isuzu som tagit sig hela vägen upp från att i fjol varit delad tvåa. Märket har förbättrat sitt index med drygt 15 procent jämfört med förra året.

– Jag tror att våra återförsäljare är glada för att vi har respekt för hur affären ser ut och att man på varje bil har en bra lönsamhet. Vi försöker vara enkla att jobba med, säger Filip Frennby, varumärkesdirektör Isuzu Sverige.

På tunga sidan toppas enkäten av Mercedes LB. Tredje gången gillt. Bäst av alla generalagenter på tunga sidan.

– Det betyder mycket för mig att vi hamnar högt upp i GA-enkäten eftersom vi vill ge våra partners de bästa förutsättningarna så att de kan ge bästa servicen till våra slutkunder, säger Jens Tittel, vd för Mercedes-Benz Trucks Sweden.

– Återförsäljarnas åsikter om sina generalagenter har i år spridits, där de som värderas som bäst har fått mycket höga betyg medan de som värderas lågt har fått riktigt låga betyg, säger Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig och enkätgeneral på MRF.

Generellt sett går medelbetyget upp för generalagenterna för personbilar, uppgången exemplifieras bäst av föregående års vinnare Mazda som erhållit samma betyg från sina återförsäljare i år som förra året, förra året räckte betyget till en första plats, i år räcker det till en sjätteplats, ett gott betyg till de som tagit sig upp i toppen och generellt sett ett gott betyg då återförsäljarnas medelbetyg för hela enkäten höjts med över 5%.

– Utmärkande är också BMW som utsetts till årets raket och som gjort en resa från de nedre delarna av enkäten till en andra plats, en fantastisk prestation som måste inneburit avgörande förändringar i samarbetet med sina återförsäljare.

På tredje plats i årets enkät placerar sig Subaru som utmärker sig genom en hög generell nivå utan några svaga områden, det vill säga Subarus återförsäljare tycker att allt i samarbetet flyter på bra.

Generellt går betyget ned något i lastbilsenkäten men rörelserna inom de tre och deras betyg är mindre, den enda tydliga förändringen är Scania som förra året hade några tydliga frågor som drog ned deras betyg. Dessa ämnen verkar det som om Scania har tagit i med kraft då de fått ett helt annat betydligt mer positivt betyg i dessa ämnen.

– De slutsatser vi kan dra av årets enkät, liksom tidigare år, är att ett gott samarbete föder lönsamhet i längden. Extra glädjande är att samarbetet mellan merparten av generalagenterna och deras återförsäljare varit så goda i dessa pandemitider, avslutar Klaus.