Veoneer och Volvo Cars går skilda vägar

Volvo Cars sätter upp egen facilitet för autonom körning. Foto: Veoneer

Autotech-bolaget Veoneer har efter en strategisk översyn ingått ett icke-bindande avtal med Volvo Cars om att dela upp det samägda bolaget Zenuity. bParterna har enats principiellt om att Veoneer kommer integrera och driva verksamheten av det som för närvarande är den del av Zenuity som är fokuserad på utveckling och kommersialisering av mjukvara för avancerad förarassistanssystem riktad mot så kallade ”Collaborative Driving”. Volvo Cars kommer sätta upp ett nytt självständigt bolag som övertar Zenuitys nuvarande utveckling och kommersialisering av mjukvara för autonom körning.

Fram till 2030 kommer, enligt Veoneers beräkningar, närmare 90 procent av den tillgängliga marknaden bestå av avancerade förarassistanssystem. Veoneers strategi är att bygga skalbara ADAS-system som adresserar behov från hela personbilsindustrin. Detta system, inklusive  mjukvara från Zenuity med funktion för att köra utan att hålla händerna på ratten, demonstrerades framgångsrikt på CES i Las Vegas tidigare i år.

– Uppdelningen innebär att Veoneer kan driva sin affärsstrategi mer effektivt. Efter att framgångsrikt ha utvecklat en stark mjukvaruplattform i Zenuity tillsammans med Volvo Cars tar vi nu nästa steg i utvecklingen av system för ’collaborative driving’ och avancerade förarassistanssystem som adresserar hela marknaden för personbilar. Veoneer kommer fortsätta utveckla system för autonom körning när det är dags för en bredare kommersialisering av självkörande teknologier, säger Jan Carlson, Veoneers ordförande, vd och koncernchef.

Planen är att Zenuity blir ett passivt IP-bolag där nuvarande ägarstruktur kvarstår. Båda företagen kommer ha full tillgång till Zenuity-ägda teknologier för samtliga nivåer av avancerade förarassistanssystem och autonom körning, vilket kommer gagna samtliga potentiella kunder. Veoneer kommer fritt kunna utnyttja de IP-rättigheter som licenserats till Zenuity från Volvo Cars vid tiden för när joint venture-bolaget skapades.

Veoneer räknar med att ta över mer än 200 av Zenuitys nuvarande medarbetare till dess system och mjukvaruteam. Utvecklingscentren i Novi, Michigan och München, Tyskland kommer ingå i Veoneers forsknings- och utvecklingsorganisation. Utvecklingsenheterna i Göteborg och i Shanghai, Kina, kommer ingå i det nya självständiga bolaget som blir helägt av Volvo Cars. Med detta avtal räknar Veoneer med årliga besparingar på cirka 30-40 miljoner dollar.  Som del av den tilltänkta affären väntas Veoneer få cirka 15 miljoner dollar vid den slutgiltiga signeringen.

Arbetet med att dela upp Zenuity påbörjas nu och väntas slutföras senast under tredje kvartalet 2020. Veoneer kommer genomföra nödvändiga åtgärder för att säkerställa att alla kundåtaganden och leveranser fullföljs enligt avtal.