Övergången till självkörande bilar ett potentiellt riskområde

Föraren ska kunna se vem som ansvarar för körningen. Foto: Veoneer

Övergången från förarassistans till självkörande bilar, där sensorer och system får en allt större roll för att utveckla vad vi idag ser som att köra bil, är i sig ett potentiellt riskområde. Under denna övergångsfas, då funktionaliteten är begränsad och förarna förväntas kunna återta kontrollen över fordonet i specifika situationer, finns det risk att antalet trafikolyckor ökar.

De 12 principer som beskrivs i Thatcham Researchs guideline omfattar utbildning så att föraren förstår fordonets automatiska funktioner, geofencing så att autonom körning enbart ska fungera på motorväg, samt tydlig indikation inne i bilen så att föraren ska kunna se om det är bilen eller föraren som ansvarar för bilkörningen vid ett givet tillfälle.

Dessutom ska fordonet, om föraren inte skulle återta kontrollen över bilen när så krävs, på egen hand kunna utvärdera hur den ska agera för att stanna säkert under rådande omständigheter. Att detta inte bör ske genom att de autonoma systemen stängs av är något Veoneer och Thatcham Research är överens om.

Majoriteten av de bilar som säljs år 2030 väntas innehålla avancerade teknologier som erbjuder interaktion med föraren. Endast en bråkdel av bilarna väntas vara fullt autonoma.

– Under en period kommer gamla bilar, bilar med aktiva säkerhetsfunktioner och helt självkörande bilar samsas på vägarna. Då är det viktigt att de teknologier som installeras i de första autonoma bilarna kompletterar människan. De ska inte bara reagera och kommunicera på ett säkert sätt utan detta måste ske så att människor verkligen förstår, säger Veoneers forskningschef Ola Boström.