Valmet levererar automation till Brasilien

Det nya dissolvingmassabruket med en kapacitet på 500 000 ton byggs i delstaten Minas Gerais i Brasilien. Foto: Valmet

Valmet ska leverera huvudsakliga processavsnitt till Lenzings och Duratex joint venture LD Celulose S.A. Det nya dissolvingmassabruket med en kapacitet på 500 000 ton/år är beläget i städerna Indianópolis och Araguari i delstaten Minas Gerais i Brasilien. I Valmets leverans ingår en fiberlinje, en massatorknings- och balningslinje, en indunstningsanläggning, en vitlutsanläggning samt ett automationssystem för hela bruket.

Ordern ingår i Valmets orderingång för första kvartalet 2020. Värdet på ordern uppges inte. Värdet på leveranser i denna storlek och med denna omfattning uppgår i regel till cirka 200–250 miljoner euro.

Valmets leverans är en del av den investering på 1,3 miljarder US-dollar som Lenzings och Duratex joint venture gör i dissolvingmassabruket på 500 000 ton, där Lenzing har en andel på 51 procent och Duratex 49 procent. Uppstarten av det nya bruket planeras till första hälften av 2022 och bruket kommer att medföra cirka 8 000 direkta arbetstillfällen i byggnadsskedet. När bruket är färdigt kommer LD Celulose S.A. att sysselsätta cirka 1 100 personer för att driva industrianläggningen och de plantager som förser den med råmaterial. Dissolvingmassa är det huvudsakliga råmaterialet för att tillverka Lenzings träbaserade textiler och specialfibrer.

– Träbaserade cellulosafibrer är en viktig del för att främja hållbarheten inom textilindustrin och denna investering ligger i linje med vår tillväxtstrategi och är en viktig milstolpe när vi strukturellt vill stärka vår ledande position inom kostnadseffektivitet. Vid planeringen av den nya produktionsanläggningen fokuserade vi särskilt mycket på hållbarhetsaspekter. Anläggningen kommer att vara en av de mest produktiva och energieffektiva bruken i världen”, säger Stefan Doboczky, vd på Lenzing Group.