Ny forskningsprofil för virtuella fabriker

Foto: Högskolan Skövde

Optimerar hela produktionskedjan virtuellt

Virtuella fabriker med kunskapsdriven optimering, VF-KDO, är profilen som under åtta år, med närmare 100 miljoner i beviljat anslag, ska leverera innovationer till nästa generations tillverkningsprocess. Med sig i profilen har Högskolan sju svenska företag Volvo Car Operation, Volvo Group Trucks Operations, Scania, IKEA Industry, Flexlink, Arla Foods Götene och ABB. Profilens forskningsområden och deras synergi med partnerföretagens digitaliseringsstrategier tror man i förlängningen kommer stärka den svenska tillverkningsindustrins konkurrenskraft.

Arbetet inom forskningsprofilen kommer i huvudsak fokusera på att testa industrilösningar i virtuell miljö. På så sätt kan industriföretag bedriva utveckling – utan att behöva investera i ofärdiga lösningar.

– Hos oss kan företagen testa allt från minsta sensor till hela fabriker. Vad som är unikt med våra virtuella tester är också att hela produktionskedjan optimeras. Med tester kan det annars vara lätt att varje del optimeras var och en för sig. Men här tar vi ett helhetsgrepp, säger Anna Syberfeldt professor i produktionsteknik vid Högskolan i Skövde och projektledare för profilen.

De olika industrilösningarna som kommer att testas ryms inom sju olika forskningsområden; kunskapsdriven optimering), interaktiva och visuella analyser, data, modeller och kunskapslänkad infrastruktur), flödesmodellering och omkonfigurering på flera nivåer, virtuell robotcellsinställning, digital modellering av människor samt virtuella processpunkter. Tillsammans fångar man in hela produktionskedjan vilket är helt unikt i sitt slag, både globalt sett och i Sverige.