Saab levererar radarkomponenter till amerikanska marinen

Initiala ordervärdet är 31,9 miljoner dollar. Foto: SAAB

Saab har fått en beställning på komponenter och delsystem till den amerikanska marinens markbaserade radarsystem Ground/ Air Task Oriented Radar. Det initiala ordervärdet är 31,9 miljoner dollar och kontraktet omfattar optioner för ytterligare system över en femårsperiod. Radarn ger amerikanska marinen förmåga till luftövervakning, luftvärn och vapenlokalisering. 

Saab har fått beställningen från Northrop Grumman, som är huvudentreprenör för G/ATOR. Beställningen omfattar även optioner för ytterligare sammansatta enheter och reservdelar. Leveranser kommer att äga rum mellan 2020 och 2024.

Vi ser fram emot att fortsätta stärka den nya generationens radarprogram i USA med vår expertis inom området och även emot ett fördjupat samarbete med Northrop Grumman, säger Anders Carp, chef för Saabs affärsområde Surveillance.

Saab fick den ursprungliga beställningen på initial serieproduktion från Northrop Grumman Systems Corporation 2014. Saab kommer att utföra arbetet i Syracuse, NY i USA.