Saab livstidsförlänger Torpedsystem 62

Odd Werin, chef FMV verksamhetsområde Marinmateriel och Anne-Marie Vösu, director Saab Dynamics undertecknar kontraktet. Foto: FMV

Saab har fått en första beställning på livstidsförlängning av det tunga torpedsystemet från Försvarets Materielverk. Ordervärdet är 485 miljoner kronor och leveranser kommer ske under 2020-2024.  Beställningen ingår i ett livstidsförlängningsprogram för det tunga torpedsystemet och innefattar främst en översyn av hela torpedsystemet, anpassningar och funktionsförbättringar. Beställningen innefattar även förberedelser inför kommande etapper av livstidsförlängningsprogrammet.

– Vi är stolta över att fortsatt stötta och stärka den svenska marinens förmåga. Beställningen säkerställer utvecklingen av torpedsystemet i framtiden och ger den svenska marinen en möjlighet att använda Torped 62 fram till mitten av 2040-talet, säger Görgen Johansson, chef för Saabs affärsområde Dynamics.

Torpedsystem 62 är ett tungt torpedsystem för strid mot mål vid havsytan samt undervattensmål. Torped 62 är utrustad med ett avancerat framdrivningssystem med kapacitet för hög hastighet och lång uthållighet kombinerat med en avancerad målsökare utvecklad med den svenska marinens operationsområde i fokus.