Saab uppgraderar tyska arméns stridsfordonssimulatorer

Tyska arméns system uppgraderas till senaste generationens teknik. Foto: Saab

Saab har tecknat kontrakt om ett uppgraderingsprogram för den tyska arméns stridsfordonssimulatorer av typen Agdus. Ordervärdet är 180 miljoner kronor och leveranserna kommer att ske under 2020–2022.

Den tyska armén tog ett första steg i moderniseringen av sin militära övningskapacitet under 2017 då Saab försåg dem med den publika laserkoden U-LEIS. Detta gav kunden utökad kompatibilitet vilket möjliggör medverkan i multinationella militära övningar. Beställningen representerar nästa steg i denna process och omfattar byte av föråldrad hårdvara samt installation av ny programvara i samtliga fordon, som enligt plan ska användas åtminstone fram till år 2030.

Vi är glada över att utöka kundens interoperabilitet, vilket är en viktig faktor för att de ska kunna delta i högkvalitativa och multinationella övningar. Saab och den tyska kunden har en lång historia av gott samarbete och ordern stärker vår relation ytterligare, säger Åsa Thegström, chef för affärsenheten Training & Simulation inom Saabs affärsområde Dynamics.

Kontraktet innebär att den tyska arméns system uppgraderas till den senaste generationens teknik. Uppgraderingen omfattar högsta realism, trådlös teknik samt att förstärkt verklighet  integreras i sikten. Där ingår även integrering med eldledningssystem, korrekt fordonssiluett och full ballistisk lasersimulering. Systemet kan konfigureras för olika fordonsplattformar och är fullständigt kompatibelt med föregående generationer.