Forgex Sweden varslar 40

Vikande orderingång skapar varsel hos Forgex. Arkivbild

Forgex Sweden tillverkar smidesprodukter till tunga fordonsindustrin och tillverkningsindustrin. Kunderna finns främst inom europeisk verkstadsindustri och dess underleverantörer. Forgex Sweden har två smidesfabriker i Sverige. Arvika respektive Virsbo. Omsätter cirka 500 miljoner kronor årligen och har cirka 180 anställda.

Företaget har sett en vikande orderingång sedan september 2019 och måste därav anpassa produktionskapaciteten till konjunkturläget och för att bibehålla konkurrenskraften. Varslet berör kollektivsidan och gäller 25 tjänster vid Arvikaenheten samt 15 tjänster vid Virsboenheten. Företaget kommer att erbjuda en lösning med frivillig pensionsavgång för att reducera antalet uppsägningar.