Obducat tar tysk order värd sex miljoner kronor

År det andra systemet av denna typ som Obducat levererar. Foto: Arkivbild/Obducat

Obducat, dotterbolag Obducat Europe, leverantör av systemlösningar för litografiprocesser, har erhållit en order från en existerande kund i Tyskland, för leverans av ett MC 204 full automatiserat resistprocessningssystem. Ordervärdet uppgår till cirka 6 miljoner kronor.

Det fullautomatiserade MC204 resistprocessningssystemet kommer att användas för produktionsändamål och det kommer att utrustas med en ny funktionalitet som möjliggör integrerad funktion för kvalitetskontroll. Det beställda systemet är det andra systemet av denna typ som kunden läger order på i syfte att öka produktionskapaciteten. MC 204 systemet planeras att levereras under andra kvartalet 2019.