Alelion tar order på 8 miljoner kronor från Terberg Group

Specialfordonstillverkaren Terberg köper högspänningsbatterier av Alelion Energy Systems. Foto: Terberg

Alelion Energy Systems har erhållit en uppföljande beställning på högspänningsbatterier från den globala specialfordonstillverkaren Terberg group värd åtta miljoner kronor för leverans under 2021. ordern är en uppföljning på det samarbetsavtal och den order som bolaget fick från Terberg och som kommunicerades i oktober 2018. Samtidigt avropar Terberg också batterisystem från den ursprungliga ordern för leverans under det fjärde kvartalet i år och som då kommer att ge en positiv kassaflödespåverkan på cirka fem miljoner kronor.

Batterisystemen skall användas för en elektrifiering av flera av Terbergkoncernens fordon både i rent batterielektriska applikationer och i kombination med bränsleceller. Parallellt med den nu lagda beställningen på åtta miljoner kronor har även ett serviceavtal undertecknats. Detta omfattar utbildning av Terbergs personal så att de kan erbjuda kundnära service av batterissystemen. Terberg Group är en av världens största oberoende tillverkare av specialfordon med egen verksamhet i tolv länder. Bland produkterna märks bland annat terminaltraktorer, truckar för flygplatser och hamnar samt omlastningsterminaler.

– Terberg satsar nu offensivt på att elektrifiera en allt större del av sin fordonsflotta och det är ett stort kvalitetsbevis för oss att vi kunnat möta deras högt ställda krav och vi ser fram emot fordonen nu börjar nå ut på marknade, säger Åsa Nordström, vd för Alelion Energy Systems.  

Alelion Energy Systems inledde sitt samarbete med Terberg Group hösten 2018 då bolaget fick en första order på utveckling av två högspända batterisystem anpassade till Terbergs specialfordon. I samband med ordern fick Alelion också en beställning på batterisystem för leverans under 2018 och 2019 och det då kommunicerade totala ordervärdet uppgick till 13 miljoner kronor. Det utvecklingsarbete som pågått sedan dess har nu resulterat i två batterisystem som specialanpassats för Terbergs behov och som båda är certifierade i enlighet med lagkraven R100 och R10.