Antalet konkurser ökar

Antalet konkurser ökar med 19 procent. Bild: Tillväxtanalys

Antalet konkurser har ökat jämfört med oktober förra året. I oktober 2019 försattes 781 företag i konkurs jämfört med 657 företag i oktober 2018, en ökning med 19 procent. 

Antalet anställda i de konkursdrabbade företagen ökade från 1679 personer till 3 001 personer. En väsentlig del av dem var anställda inom resenäringen.

Under januari till oktober ökade konkurserna med 4 procent jämfört med motsvarande period 2018.