Underleverantörsbarometern pekar mot lågkonjunktur

57 procent av företagen tror att högkonjunkturen viker inom sex månader. Arkivbild

Svenska underleverantörer är tydliga, lågkonjunkturen står för dörren.Det visar Underleverantörsbarometern för tredje kvartalet 2019. 57 procent av de svarande tror att högkonjunkturen viker inom sex månader.

– Tyvärr delar allt fler uppfattningen att vi är på väg mot sämre tider, säger Sanna Arnfjorden Wadström, vd Svensk Industriförening Sinf.

Nu presenterar Svensk Industriförening Sinf Underleverantörsbarometern för tredje kvartalet 2019 i samband med Elmia Subcontractor i Jönköping. För ett år sedan löd rubriken till samma undersökning ”Underleverantörerna spår nedgång 2019”, vilket bland annat byggde på att antalet företag som avsåg att öka personalstyrkan hade minskat med cirka hälften på knappt ett år. I årets barometer för samma period ser vi att underleverantörernas pessimistiska syn förra året verkar infrias.

  • 57 procent av företagen tror att högkonjunkturen viker inom sex månader. Detta att jämföra med 24 procent förra kvartalet och 28 procent motsvarande kvartal 2018.
  • 45 procent av företagen upplever att vi är på väg in i en lågkonjunktur. Detta att jämföra med 24 procent förra kvartalet och 17 procent motsvarande kvartal 2018.
  • 7 procent av företagen anser att vi är mitt inne i en högkonjunktur. Detta att jämföra med 27 procent förra kvartalet och 30 procent motsvarande kvartal 2018

– Företagen är tydliga med att de ser en lågkonjunktur komma allt närmre. Förhoppningsvis är företagen så pass medvetna om vad som komma skall att man också hinner anpassa sig till den rådande situationen, menar Sanna Arnfjorden Wadström, vd Svensk Industriförening Sinf.