Ny vd på Zander & Ingeström

Joel Lybert - Zander & Ingeströms nya vd. Foto: Zander & Ingeström

Efter arton framgångsrika år lämnar Lars-Olof Larsson på egen begäran jobbet som vd för Zander & Ingeström och ersätts av Joel Lybert. Vd-skiftet är ett mycket lyckat schackdrag. Lars-Olof fortsätter i företaget, men nu med fullt fokus på marknadsföring och försäljning av miljövänliga elpannor till den globala marknaden. Zander & Ingeström är visserligen redan ledande leverantör i Kina, som utgör 90 procent av världsmarknaden, men det finns som bekant många fler länder på kartan och världens behov av eldrivna ång- och värmepannor bara växer.

Joel Lybert tar över vd-uppdraget i kraft av en gedigen teknisk kompetens parat med närmast skräddarsydda personliga egenskaper att leda ett företag som Zander & Ingeström.

–I botten är jag sjöingenjör, men eftersom jag tidigt fick barn valde jag bort sjön och började i stället som driftstekniker i kraftverksbranschen. Så i slutet på 90-talet kom jag att jobba ihop med Zander & Ingeström i ett gemensamt projekt, vilket ledde till att jag blev anställd hos dem som serviceingenjör. Jag trivdes utmärkt bra och blev kvar i tre år, säger Joel Lybert.

– Jag fick ett attraktivt erbjudande som passade bra i tiden, nämligen att bli VD på Zander & Ingeström. Dels hade jag en rent känslomässig bindning till företaget från min tidigare anställning, dels är det här ett företag med ett starkt varumärke och en fantastisk potential. Och så gillar jag utmaningen att få axla helhetsansvaret som vd och driva företaget mot uppställda mål.