PowerCell får ny uppföljande beställning

Powercell tar fram bränslecellsteknik för fordonssektorn. Foto: Powercell

Powecell har fått en ny uppföljande order på S3 bränslecellsstackar för tester från en global fordonstillverkare. Ordern är värd drygt 7,7 miljoner kronor och beräknas levereras under det fjärde kvartalet i år Det är den andra uppföljande ordern på bränslecellsstacken PowerCell S3 på kort tid från fordonstillverkaren som i september i år la en order på PowerCell S3 värd 2,6 miljoner kronor. Fordonstillverkaren hade dessförinnan dessutom beställt både PowerCell S3 bränslecellsstackar och bränslecellssystemet PowerCell MS-100 för tester och utvärderingar.

– Klimatkrisen och de efterföljande allt tuffare kraven på minskade koldioxidutsläpp gör att fordonsindustrin står inför en oundviklig omställning, säger PowerCells vd Per Wassén. ”Det sätter stor press på fordonstillverkarna att elektrifiera sina drivlinor, och bränsleceller som drivs med vätgas har stora fördelar framför batteridrift eftersom det ger en elektrifiering som inte innebär stora begränsningar av räckvidd eller långa laddtider.”

Ett fordon som drivs med vätgas och bränsleceller kan i stort sett tankas på samma tid, har samma lastkapacitet och kan köra lika långt som ett fossildrivet fordon. Elektrifiering med hjälp av bränsleceller och vätgas kräver dessutom inte att det byggs upp en särskild infrastruktur i form av laddstolpar. En bränslecell som drivs av vätgas producerar elektricitet utan att ge upphov till några andra utsläpp än rent vatten.