EU överger svenska livsmedelshandlare

Orimligt att globala jättar ska skyddas men inte en lanthandel. Arkivbild

När EU:s direktiv om otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan nu ska bli svensk lag presenterar regeringens utredare förslag som går långt över de krav som direktivet ställer. Det riskerar få långtgående konsekvenser för svenska handlare.

Det ursprungliga syftet med direktivet är att stärka mindre lantbrukares ställning i livsmedelskedjan. Det förslag som nu läggs fram går långt utöver det.

– Vi vill precis som alla andra aktörer i livsmedelskedjan ha en välfungerande och konkurrenskraftig svensk livsmedelskedja. Det utredningsförslag som igår lämnades över till regeringen missar dock målet, säger Mats Hedenström näringspolitisk chef på Svensk Handel.

Förslaget omfattar alla företag i livsmedelskedjan i motsats till skrivningarna i EU-direktivet. Det innebär att inga undantag medges till de mindre handlarna. De allra största leverantörerna föreslås också skyddas. I praktiken betyder detta att globala aktörer med miljardomsättningar skyddas mot mindre svenska handlare. Däremot ges de mindre handlarna inget som helst motsvarande skydd mot de multinationella leverantörsföretagen.

Svensk Handel anser inte att det är regeringens roll att försvaga lanthandlarnas och kvartersbutikernas ställning samtidigt som man stärker de globala leverantörernas redan avsevärda förhandlingsöverläge. Förslaget kommer inte förbättra konkurrensen inom livsmedelssektorn utan snarare snedvrida den.

– Det förslag som utredaren nu går fram med är i grund och botten orimligt. Det är en överimplementering av ett EU-direktiv som samtliga svenska Europaparlamentsledamöter röstade mot, säger Mats Hedenström.

– Det frågan nu handlar om är huruvida man tycker det är rimligt att globala jättar som Coca Cola och Nestlé ska skyddas mot exempelvis en lanthandel i Kalix. Regeringen borde se orimligheten i detta och se till att ett nytt förslag tas fram, säger Mats Hedenström.