Ny säkerhetsstandard för industriell IR-utrustning

Gemensam standard för 34 europeiska länder. Foto: Svensk Elstandard

I industrin används infraröd strålning – IR – bland annat för torkning och uppvärmning, till exempel vid plastformning. Kraftig IR-strålning är inte bara obehaglig, utan kan ge brännskador och skador på ögonen. För att en anläggning med IR-utrustning ska bli säker, finns anvisningar samlade i standarden SS-EN IEC 60519-12. Den har kommit i en ny utgåva som är omredigerad för att lyfta fram det som är specifikt för IR-anläggningar.

Andra risker behandlas i SS-EN 60519-1, som den ska användas tillsammans med och som är den allmänna standarden för utrustning för industriell elvärme. I den nya utgåvan är också anvisningarna för hur man bedömer och minskar risken för exponering med som vägledande information, i stället för att som tidigare vara ett krav.

I industrin ingår IR-värmare ofta i någon sorts maskin. De här standarderna kompletterar då den kända allmänna standarden för maskiners elutrustning, SS-EN 60204-1. Alla tre standarderna är framtagna i internationellt samarbete inom standardiseringsorganisationen IEC. Sedan har de antagits som europeisk standard och fastställts som svensk standard av den svenska standardiseringsorganisationen SEK Svensk Elstandard. Det innebär att de är likadana i 34 europeiska länder. Det förenklar för tillverkare och beställare.