Infranord bygger spår i Kirunagruvan

Foto: LKAB

Infranord har fått uppdraget att som utförandeentreprenör genomföra spårbyggnation i underjordsgruvan i Kiruna.– Det är glädjande att Infranord fått förtroende att genomföra spårbyggnation i underjordsgruvan i Kiruna. Planering och logistik är särskilt viktigt i det kommande arbetet eftersom flera viktiga arbetsmoment sker på plats där utrymmet är ytterst begränsat, säger Roger Töyrä, arbetschef på Infranord. Den nya huvudnivån i Kiruna underjordsgruva ska anläggas på 1365 meter under jord. Infranords uppdrag omfattar spårbyggnation av cirka 6500 meter samt 22 växlar, makadamisering och spårjustering. Ett flertal bantekniker, växelbyggare och svetsare involveras i byggnationen. Spårbyggnationen kommer att starta 1 september 2011 och ska vara färdigt 30 april 2012. Beställare är LKAB.