ABB satsar på elfordonsinfrastruktur

Bild: ABB

ABB har investerat 10 miljoner dollar i företaget ECOtality med bas i San Francisco. ECOtality är specialiserat på teknik för rena, elbaserade transport- och lagringslösningar. Med denna investering gör ABB insteg på den nordamerikanska marknaden för laddning av elfordon.ECOtality ska använda investeringen för att finansiera sin expansion och uppfylla de inledande kraven enligt EV-projektet, ett program för att utveckla elfordonsinfrastruktur i 16 större amerikanska städer, med 115 miljoner dollar i finansiellt stöd från det amerikanska energidepartementet. Projektet omfattar installation av mer än 15 000 laddare för att kunna betjäna 8 300 elfordon.De båda företagen har dessutom undertecknat en överenskommelse där ABB är främsta leverantör vad gäller ECOtalitys kraftelektronik och kraftkomponenter i Nordamerika. Företagen ska arbeta tillsammans för att utveckla laddningsteknik för elfordon som innefattar konsumentgränssnittet och debiteringsfunktionerna i ECOtalitys EV-laddningsstationer.– Det här samarbetet kombinerar ABB:s erfarenheter inom smarta elnät, förnybar energi och effektiva kraftnät med ECOtalitys ledande ställning på Nordamerikas växande marknad för elfordonsinfrastruktur, säger Brice Koch, chef för ABB Marketing and Customer Solutions.ECOtality räknar med att ha den största installerade basen av laddningsstationer i USA om två år genom det statsfinansierade EV-projektet, och företaget planerar att arbeta tillsammans med energibolag och kommuner för att skapa laddningsstationer.– Tillsammans med ABB kan vi öka möjligheterna ytterligare till eldrivna transporter och göra elfordon till en realitet för de många konsumenterna, säger Jonathan Read, koncernchef för ECOtality. Vårt nordamerikanska tillverkningsavtal med ABB gör det möjligt för oss att snabbt öka vår produktion och expandera verksamheten.