Nordkalk erhåller klimatinvesteringsstöd

Foto: Nordkalk

Nordkalk har av Naturvårdsverket beviljats klimatinvesteringsstöd inom ramen för Klimatklivet. Klimatklivet är en satsning för att minska utsläppen av växthusgaser. Nordkalk är ett av tolv företag som får stödet för ”åtgärder som uppvisar störst varaktig minskning av växthusgasutsläpp per investeringskrona”.  

Under 2015 har Nordkalk vid sin anläggning i Ignaberga, utfört proveldning med biobränsle. Bränslet är en överskottsprodukt från fodertillverkningen som är ekologisk. Försöken har givit goda resultat för såväl miljön som för Nordkalk. En investering kommer därför nu att genomföras för att ställa om produktionen och anpassa utrustningen för att övergå från fossilt bränsle till biobränsle.

Ungefär en tredjedel av Nordkalks energiförbrukning kommer från kol som används vid bränning av kalk. Nordkalk utvärderar flera möjligheter att ersätta kol och olja vid sina anläggningar med alternativa bränslen som till exempel returolja, avfallsbaserade energilösningar och biobränslen för att minska de fossila koldioxidutsläppen. Eldning med biobränsle är ett sådant lyckat exempel.