ABB tar order på tågutrustning i Europa och USA

Foto: ABB

ABB har tagit order på tågutrustning till Europa och USA värda 90 miljoner dollar. Beställaren är Stadler Rail.

ABB ska leverera traktionsomriktare, traktionstransformatorer och batteriladdare till dEuroCity-tåg som ska trafikera linjer mellan Frankfurt, Zürich och Milano. Fyra kompakta traktionsomriktare ska även levereras till fyra nya diesel-elektriska motortågvagnar i Austin, Texas.

- Dessa fortsatta beställningar bekräftar styrkan i vår långa relation med Stadler Rail, vilken bygger på ingående branschexpertis och ömsesidig passion för innovation. Vår järnvägsverksamhet upplever ett starkt år baserat på ökad efterfrågan på både ny kapacitet och upprustning av föråldrade infrastrukturer och järnvägsfordon. Att expandera på dessa växande marknader är ett viktigt fokusområde i vår tillväxtstrategi Next Level, säger Pekka Tiitinen, chef för ABB:s division Discrete Automation and Motion, i ett pressmeddelande.