Kalmar sanerar marken vid Vassmolösa ångsåg

Foto: Stora Enso

Kalmar har fått erhålla 4,5 miljoner kronor i bidrag av Naturvårdsverket för att sanera Vassmolösa ångsåg. Marken förorenades av det doppningsmedel som användes vid sågen mellan 1946-1976. Medlet, som hindrade svampangrepp, innehöll dioxin och pentaklorfenol – bägge giftiga och svårnedbrytbara kemiska föroreningar. På lång sikt finns det en risk för att föroreningarna kan sprida sig till en närliggande grundvattentäkt.

– Att Naturvårdsverket beviljar oss bidrag är mycket positivt. Även om det medel som beviljats bara avser en delåtgärd är det en viktig signal för oss att projektet är prioriterat, säger exploateringsingenjör Maria Jakobsson, Kalmar kommun, i ett pressmeddelande.