Boschs omsättning ökade

Foto: Bosch

Bosch, en av världens största underleverantörer till fordonsindustrin, hade en omsättning som uppgick till 48,9 miljarder euro (46,1) under 2014, enligt preliminära siffror.

Rörelsemarginalen blev ungefär 6,1 procent, vilket är ungefär en procentenhet högre än 2013 justerat för engångsposter.

Under året lade bolaget 4,7 miljarder (4,5) på forskning och utveckling. Kostnaderna för FoU har ökat kraftigt de senaste året trots att försäljningen knappt har ökat. 2010 var försäljningen 47,3 miljarder och FoU-kostnaderna 3,8 miljarder.

För 2015 väntar sig Bosch en måttlig global tillväxt, fortsatt försäljningstillväxt för det egna bolaget och ytterligare marginalförbättringar.

(SIX News)