Åbovarvet bytte ägare

Här byggs Oasis of the Seas på Åbovarvet. Foto: Matti Paavola

Förhandlingarna mellan finska staten och tyska rederiet Meyer Werft gällande Åbovarvet har nu officiellt avslutats. Det här betyder att köpet nu är klart, meddelar Finlands Arbets- och näringsministerium. Det nya bolaget heter Meyer Turku Oy.

Finansieringen av bygget av två nya kryssningsfartyg i Åbo har också garanterats. Snart ska bygget av de två nya TUI-kryssningsfartygen inledas. Beställningarna ger 10 000 årsverken på varvet. Fartygen ska levereras 2016 och 2017.

Meyer Werft äger nu 70 procent av varvet och ansvarar för verksamheten och utvecklandet av varvet. Staten äger 30 procent av varvet via statens kapitalinvesteringsbolag Finlands Industriinvestering. Jan Meyer kommer att fungera som varvets vd.

Köpesumman är inte offentlig, men STX Finlands försämrade ekonomiska situation påverkade prissättningen, enligt branschens bedömare.