Teknik för energieffektivisering och produktion av el ur spillvärme

Foto: Opcon

Energi- och miljöteknikkoncernen Opcon AB har tecknat ett avtal om utveckling och fördjupning av samarbetet med MAN Diesel & Turbo.

Avtalet mellan Opcon och MAN Diesel & Turbo är ett nästa steg i det samarbete som inleddes under 2011. Partnerskapet syftar till att exploatera de möjligheter som finns i att kombinera Opcons teknik för energieffektivisering och produktion av el ur spillvärme med MAN Diesel & Turbos marknadsledande dieselmotorer för sänkt bränsleförbrukning och minskade utsläpp.– Med MAN Diesel & Turbos erfarenhet, kunnande och närvaro på marinmarknaden är vi glada att kunna fördjupa vårt samarbete. Med höga bränslepriser och nya miljökrav som ökar försäljningen av lågsvavligt bränsle så ser vi stora möjligheter framöver för vår energieffektiva teknik för spillvärmeåtervinning, säger Rolf Hasselström, vd och koncernchef Opcon, i ett pressmeddelande