Hjälper företagen i Nora att optimera energiförbrukningen

Foto: Region Örebro län

Kan spara 10 procent av sin energiförbrukning

De kommande veckorna kommer Energikontoret vid Regional utveckling, Region Örebro län att besöka små och medelstora företag i Nora kommun. Energiexperter kommer ut till företagen för att berätta om de möjligheter för stöd och rådgivning som finns.

Företagare tjänar på att ta kontakt med Energikontoret för att minska sina energikostnader och få tips på hur de kan använda energi mer effektivt.

– Enligt Energimyndighetens beräkningar tjänar ett företag minst 10 procent av sin energiförbrukning efter en energikartläggning, säger Frida Hagström, projektledare på Energikontoret.