Kärnkraften viktig för fossilfritt Sverige men inga nya reaktorer planeras

De fem svenska reaktorer, inklusive Forsmark 3, som livstidsförlängs av Vattenfall är enligt Magnus Hall viktiga för en fortsatt fossilfri energiförsörjning i Sverige, men företaget har inga planer på ny svensk kärnkraft. Foto: Vattenfall/Hans Blomberg
Vattenfalls VD Magnus Hall. Foto: Vattenfall/Jeanette Hägglund

Då Vattenfall nyligen bytte grafisk profil och logga var det inte bara en kosmetisk förändring.  Företagets nya utseende symboliserar den omställning som företaget gör för att bli fossilfritt inom en generation, samtidigt som de hjälper sina kunder och leverantörer att göra samma omställning. I samband med företagets nya profilering berättar Vattenfalls VD Magnus Hall om kärnkraftens roll i Vattenfalls framtida planer och sin syn på förnybara energikällor som vindkraft och solenergi.

I Sverige tror Magnus Hall inte att Vattenfalls omställning till fossilfritt kommer att innebära några stora förändringar för energiproduktionen, som redan är i stort sett fossilfri.

- Vi koncentrerar oss framförallt på att få en effektiv vatten- och kärnkraftsproduktion och att sedan agera på våra slutmarknader i form av elektrifiering av transporter och industriprocesser, förklarar Magnus Hall.

Till detta arbete hör bland annat de satsningar som redan inletts för att förlänga livslängden hos företagets tre reaktorer på Forsmarks kärnkraftverk och två av reaktorerna på Ringhals kärnkraftverk för att möjliggöra ytterligare mellan 50 och 60 års drift.

-Vi livstidsförlänger fem reaktorer och stänger två, Ringhals 1 och 2. De som fortsätter att producera el är en viktig del av svensk fossilfri energiförsörjning, säger Magnus Hall.

 

Energiewende

Utöver de sju svenska reaktorerna äger Vattenfall även tre reaktorer i Tyskland. Vattenfalls tyska kärnkraftstillgångar kommer emellertid att avvecklas helt på grund av den tyska regeringens politiska beslut att fasa ut kärnkraften i samband med den stora energiomställningen Energiewende.

- Vi ser det precis som när Sverige ersatte de utländska ägarna för en stängning av Barsebäck, säger Magnus Hall om den ersättning som Vattenfall får för att stänga ner sina tyska reaktorer.

 

Inga nya reaktorer

Magnus Hall ställer sig också tveksam till den svenska kärnkraftens framtid bortom de befintliga reaktorer vars livslängd nu förlängs.

Utbyggnad av ny kärnkraft och en satsning på fjärde generationens reaktorer kan enligt Magnus Hall utgöra ett alternativ i de länder där kärnkraft är accepterat, som till exempel i Frankrike och Storbritannien. Däremot talar han om att Vattenfall inte har några planer på att bygga nya reaktorer av något slag i Sverige.

- Vi tror att det är billigare att bygga vindkraft kompletterat med flexiblare vattenkraft, kommenterar Magus Hall.

 

Vind och sol

Just vindkraft är någonting som Vattenfall satsar stort på i andra länder och trots livstidsförlängningen av fem av Vattenfalls svenska reaktorer ser Magnus Hall ett behov av vindkraft även i Sverige.

- Just nu stängs det fyra kärnkraftsreaktorer i Sverige så det finns utrymme för vindkraft. Det följer av riksdagens energiuppgörelse där 18 terawattimmar beräknas tillkomma fram till 2030. På senare delen av 2030-talet behöver utbyggnaden accelereras, säger Magnus Hall.

Magnus Hall tror också att även solenergi kommer att få ökad betydelse i Sverige. 

- Sverige är inget idealiskt land för storskalig kommersiell solkraft. Däremot tror jag att solpaneler blir mer eller mindre standard på alla byggnader i framtiden, förklarar Magnus Hall och tillägger att denna utveckling kommer att drivas av att man slipper energiskatt.

 

Subventioner

När det gäller subventioner i allmänhet och deras inverkan på energimarknaden anser Magnus hall att de kan fungera som acceleratorer i tidiga skeden av omställningar med ny teknik. Han är emellertid noga med att påpeka att det är viktigt att de avskaffas så snart som möjligt.

- Subventionernas påverkan kan leda till värdeförstöring på existerande tillgångar, förklarar Magnus Hall.