IoT-hubbar får 70,2 miljoner kronor från Vinnova

Arkivbild

Skall användas för för innovativ samhällsutveckling

Vinnova har beviljat finansiering av nio stycken nya IoT-hubbar i samband med utlysningen ”IoT för innovativ samhällsutveckling” vilka tillsammans får drygt 70,2 miljoner kronor under kommande treårsperiod. Projekten som finansieras använder IoT för att lösa samhällsproblem och ska bidra till att kommuner, landsting, regioner, myndigheter och liknande offentliga organisationer ska kunna förbättra och effektivisera sin verksamhet med hjälp av IoT.

De nya IoT-hubbarnas projekt omfattar många vitt skilda verksamhetsområden, allt från offentlig logistik och cirkulär industriell symbios till folkhälsa och skola. De finns geografiskt från Sundsvall i norr till Kungsbacka i söder och projekten har målgrupper i alla åldrar, från barn till pensionärer.

– Den bredd vi ser i de beviljade projekten visar verkligen hur IoT kan användas inom alla delar av offentlig sektor. Det ska bli mycket spännande att följa dem under de kommande åren” säger programchef Jin Moen vid programkontoret i Uppsala.