Ryskt kärnkraftverk bogseras genom Östersjön

Enligt den information som svenska Strålsäkerhetsmyndigheten har fått ska det inte finnas något kärnbränsle ombord när Akademik Lomonosov nu bogseras genom Östersjön. Foto: Rosatom

Akademik Lomonosov, världens hittills enda flytande kärnkraftverk (FPU), har sjösatts vid det Baltiska skeppsvarvet i Sankt Petersburg.

Kärnkraftverket är nu på väg till anläggningens slutdestination Pevek, i regionen Chukotka i ryska fjärran östern, där den kommer att tjänstgöra som ett flytande kärnkraftverk.

Kärnkraftsfartyget, som bär namnet, FNPP Akademik Lomonosov, ska först bogseras genom Östersjön till Murmansk, där reaktorerna kommer att laddas med kärnbränsle. De första reaktortesterna genomförs under hösten 2018.

Vitaly Trutnev, VD:n för Rosatoms dotterbolag, som ansvarar för byggande och drift av flytande kärnkraftverk, sade:

- Detta är en viktig milstolpe för vårt projekt och för hela världens kärnindustri. Flytande kärnkraftverk gör det möjligt att etablera el- och värmeförsörjning till världens mest avlägsna regioner. Därmed kan man sätta fart på tillväxten och bidra till hållbar utveckling.

FNPP bygger på långa erfarenheter av säker drift av nukleär drift i ryska isbrytare och har de mest avancerade och säkraste kärntekniska anläggningarna i världen.

Alla nödvändiga byggnadsarbeten som syftar till att skapa landbaserad infrastruktur är i full gång just nu i Pevek, meddelar Rosatom.

Hamnen, hydrauliska konstruktioner och andra byggnader, avgörande för förtöjning av FPU och drift av en FNPP, kommer att vara färdiga att användas vid Akademik Lomonosovs ankomst till Pevek.

Under sommaren 2019, när reaktorerna har fyllts med kärnbränsle och besättningen har kommit ombord, bogseras kärnkraftverket Akademik Lomonosov till hamnen i Pevek. Den genomsnittliga bogseringshastigheten uppskattas till mellan 3,5 och 4,5 knop.

FNPP Akademik Lomonosov kommer att ersätta Peveks två äldre kraftverk, däribland Bilibino-kraftverk och Chaunsk kolkraftverk. Utväxlingen sparar cirka 50 000 ton koldioxidutsläpp per år jämfört med nuvarande nivåer. Vid anslutningen till nätet blir Akademik Lomonosov den nordligaste nukleära anläggningen i världen.

Enligt Rosatom har 15 länder visat intresse i att hyra en flytande kärnreaktor.

Källa: Rosatom