Ylva Fältholm invald i IVA

Foto: Högskolan i Gävle

Väljs in i IVAs avdelning för maskinteknik

Ylva Fältholm, rektor vid Högskolan i Gävle, har valts in som ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA.

– Jag känner mig mycket hedrad över att ha blivit invald att ta del av IVAs viktiga arbete. Att bli medlem i detta fantastiska nätverk är också något som kommer att komma Högskolan till gagn, säger Ylva Fältholm.

IVA som bildades 1919, är världens äldsta ingenjörsvetenskapsakademi och där ingår 1300 ledamöter, varav ca 1000 svenska. Akademins mål är att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper och näringslivets utveckling i Sverige. De 12 avdelningarna bevakar frågor inom sitt område, arrangerar seminarier och deltar i råd och projekt.

– IVA är en mycket viktig aktör i gränslandet mellan akademi och samhälle. Jag vill bidra med mina erfarenheter som forskare och då särskilt i frågor som rör samarbetet mellan Högskolan, näringslivet och det omgivande samhället i stort, säger Ylva Fältholm.