Energieffektiviteten i svensk industri kan öka med 50 procent

Foto: sxc.hu

IVA har släppt en rapport om energieffektivisering av Sveriges industri. I rapporten konstateras att industrin har möjligheter att öka sin energieffektivisering med 50 procent till år 2050. De tekniska lösningarna finns och många åtgärder är redan lönsamma – åtminstone på systemnivå. Trots det genomförs de inte alltid.

– I rapporten skriver vi att en energieffektivisering med 50 procent från dagens användning till år 2050 är fullt möjlig, mätt som energianvändning per förädlingsvärde, säger Maria Sunér Fleming, ordförande i arbetsgruppen "Industri - ett energieffektivt samhälle".

Rapporten identifierar 12 konkreta punkter som företag, myndigheter och politiker kan vidta för att öka takten i energieffektiviseringsarbetet. Några av förslagen riktade till politiker och myndigheter är att stödja kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte, att sätta särskilt fokus på små och medelstora företag, att stärka kundkraften, exempelvis genom märkning och ekodesign vilket stimulerar företag att utveckla prestanda och design och att satsa på framtiden genom FoU och ökad kompetens inom universitetens utbildningar.