58 miljoner till innovation i små och medelstora företag

Foto: Vinnova

Vinnova satsar på små och medelstora företag

En ny lösning som ger glesbygden tillgång till biobränsle, snabbare upptäckt av globala säkerhetsrisker med hjälp av artificiell intelligens och en ny billigare teknik för digitalisering av bykontor i tillväxtländer. Det är några av de utvecklingsprojekt i små och medelstora företag som Vinnova nu finansierar. Genom satsningen Innovationsprojekt i företag ger Vinnova finansiering till innovativa forsknings- och utvecklingsprojekt i tidiga skeden.

– Innovativa små och medelstora företag är viktiga för att skapa tillväxt och nya jobb. Men små företag har ofta svårt att hitta finansiering i tidiga skeden av utvecklingsprojekt eftersom riskerna är stora och där spelar vårt stöd en viktig roll, säger Charlotte Brogren, generaldirektör för Vinnova.

Ett av projekten som nu får finansiering ska skapa en affärsmodell för biodrivmedel i glesbygd genom att använda cisterner med biodrivmedel som finns uppställda hos lantbrukare och andra kommersiella aktörer, så att de kan användas för tankning.

Ett annat handlar om att med hjälp av artificiell intelligens göra det möjligt att snabbare upptäcka och sprida information om globala säkerhetsrisker såsom naturkatastrofer eller politiska oroligheter.

Ett tredje exempel är ett företag som ska utveckla en lösning för billigare digitalisering av bykontor som ger byinvånare i tillväxtländer bättre tillgång till bland annat utbildning och hälsovård.