ZF fullföljer inte Haldex-bud

Foto: Haldex

Verkstadsbolaget Haldex friare ZF Friedrichshafen kommer inte att fullfölja erbjudandet till aktieägarna i Haldex, enligt ett pressmeddelande.

Erbjudandet har accepterats av aktieägare representerande 4.238.980 aktier, motsvarande 9,59 procent av det totala antalet aktier och röster i Haldex. ZF kommer inte att förvärva dessa aktier och aktierna kommer automatiskt att återföras till respektive ägare.

ZF har förvärvat aktier i Haldex utanför erbjudandet och innehar totalt 9.582.715 aktier, motsvarande 21,67 procent av det totala antalet aktier och röster i Haldex.

Erbjudandet var villkorat av att ZF skulle förvärva mer än 50 procent av det totala antalet aktier i Haldex (efter full utspädning). Eftersom detta villkor inte har uppfyllts har ZF beslutat att inte fullfölja erbjudandet.

Vad ZF kommer att göra med de aktier, 21,67 procent av utestående Haldex-aktier, som bolaget köpt utanför erbjudandet är i dag oklart och det väntas inte komma något svar på det från ZF under dagen, säger ZF:s svenska mediekontakt Anders Fogel, på Fogel & Partners.

"Det är ett låst läge", säger han till SIX News.

(SIX News)